PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
HiL PROMOTIONS, obrt za usluge
“5. Rođendan bloga Opet gladni”

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: HiL PROMOTIONS, obrt za usluge , Kralja Petra Krešimira IV 6a, OIB: 70653436994, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.  Nagradni natječaj će početi  u subotu 5. kolovoza 2023. U 10 h. i završiti 12. kolovoza 2023. U 23:59 h.  Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Žitoproizvod d.d.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram stranici organizatora – instagram.com/opetgladni

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada nagradnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode. U nagradnom natječaju dodjeljuju se 2x Žitoproizvod poklon paketa, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Žitoproizvod poklon paket sadržava:
1x KARLA poklon kutija “Što danas kuhaš?
1x KARLA drvena kuhača
1x KARLA limenka za brašno
1x KARLA glatko brašno 1 kg
1x KARLA pirovo brašno 1 kg
1x KARLA privjesak za ključeve
1x KARLA vrećica za kruh

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com osim članova Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Instagram stranicu Organizatora instagram.com/opetgladni i napraviti sljedeće: u komentarima ispod objave natječaja napisati koju bi ljetnu slasticu pripremili s KARLA brašnom te označiti jednu osobu.
U obzir će doći svi sudionici koji su se prijavli do 12. kolovoza 2023. u 23:59.
Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednom prijavom.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Instagram stranici (Instagram.com/opetgladni) u komentaru ispod objave nagradnog natječaja i na „Storyu”, 14. kolovoza 2023. nakon 12 h.

Žiriranje vrši tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora (HiL PROMOTIONS i ŽIOPROIZVOD). Žiri će odabrati dva najkreativnija komentara.

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Nagradu  po završetku i proglašenju dobitnika ŽITOPROIZVOD šalje na adresu dobitnika.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovoj promotivnoj aktivnosti, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovi osobni podaci: ime, prezime, fotografija, video materijal i sl. mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u pisanom ili vizualnom materijalu. Isto tako, svi sudionici su sukladni da Organizator može komunicirati s njima u periodu trajanja promotivne aktivnosti, kao i u periodu šest (6) mjeseci nakon završetka iste.

Članak 11
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13
U SLUČAJU SPORA
Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Karlovcu.

Članak 14
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 15
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 16
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki HiL PROMOTIONS, a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook ili Instagram  stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te HiL PROMOTIONS, obrt za uzsluge ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Priređivač promotivne aktivnosti:

HiL PROMOTIONS, obrt za usluge ,Kralja Petra Krešimira IV 6a, 47000 Karlovac,  OIB: 70653436994